Moniammatillisuuden kehittäminen

Moniammatillisuuden kehittäminen

Kolme henkilöä keskustelemassa

Monialaisen tiimimallin kehittäminen muodostaa osan valtakunnallisen Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman toimenpiteistä. Tiimimalli tarkoittaa uudenlaista toimintatapaa, jossa useat eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät tiiviisti yhdessä potilaiden tarpeiden mukaisen avun tarjoamiseksi.

Monialaisuus tukee oikean palvelun oikea-aikaista saamista 

Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelma tähtää pitkällä aikavälillä siihen, että monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakkaiden ja potilaiden hyödynnettävissä yhdellä yhteydenotolla, ja että asiakkaiden ja potilaiden tarpeita vastaava monialainen tuki toimii saumattomana kokonaisuutena. Tavoitetilassa asiakkaat ja potilaat saavat tarpeitaan vastaavat palvelut oikea-aikaisesti, monialaiseen osaamiseen nojautuen.  

Monialaisessa tiimimallissa keskeistä on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ja verkostoituva työtapa. Periaatteena on, että moniammatillisessa tiimimallissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimivat yhtenä kokonaisuutena, eivät toisistaan erillisinä osina. Toimintamalliin kiinteästi kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi tarvittavat tukipalvelut tuodaan osaksi verkostoa. 

Tiimin ydin on sote-ammattilaisten muodostama työpari tai pieni tiimi, joka ratkaisee asiakkaan tarpeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai ohjaa hänet oikean ammattilaisen vastaanotolle.  

Monialainen tiimi vaatii toteutuakseen hyvää ja tuottavaa johtamista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa eletään jatkuvasti rajallisten resurssien asettamissa raameissa, mutta oikeanlaisella johtamisella ja työn organisoinnilla olemassa olevasta osaamisesta on mahdollista saada paras irti – työhyvinvointia riskeeraamatta.  

Tuemme muutoksen jalkauttamisessa 

Meiltä löytyy tarvittava asiantuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisuuden kehittämiseen. 

Miksi valita FCG, kun organisaationne tarvitsee tukea monialaisen tiimimallin rakennus- ja jalkautustyössä?  

  • FCG:n asiantuntijoilla on syvällistä ymmärrystä aihepiiristä ja käytännön kokemusta mallin jalkauttamisesta. 
  • Autamme teitä tunnistamaan palveluprosesseissanne ne kohdat, joissa tarvitaan moniammatillista työtapaa ja asiantuntijuutta, onpa kyse sitten peruspalveluista tai erityispalveluista.  
  • Autamme kehittämään ja jalkauttamaan moniammatillisia konsepteja ja työtapoja sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden sisällä sekä niiden välillä. 

Kerromme mielellämme lisää – ota yhteyttä asiantuntijaamme!