Asiakaslähtöiset sote-palvelut

Palveluiden asiakaslähtöisyys

Pyöräilijä kaupungin keskustassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopiste muuttuu sote-rakenneuudistuksen myötä. Tavoitteena on luoda yhteensovitettuja palveluita, joissa ihmiset saavat tarpeenmukaisen avun oikea-aikaisesti. Palvelupolkujen on tarkoitus olla sujuvia – ja ennen kaikkea asiakas-, ei organisaatiolähtöisiä. 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut mahdollistavat oikea-aikaisen avun 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen perimmäisenä tavoitteena on turvata ihmisille heidän tarpeitaan vastaavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus. Tällä edistetään paitsi asiakaslähtöisyyttä, myös sote-palveluiden painopisteen siirtämistä raskaammista palveluista kohti ehkäiseviä ja ennakoivia palveluita. 

Asiakaslähtöiset palvelut ratkaisevat potilaan tai asiakkaan ongelman mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, oikea-aikaisesti. 

Asiakaslähtöiset palvelut hyödyntävät myös digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Digitaalisuudella on mahdollista parantaa palveluiden saavutettavuutta ja sujuvoittaa palvelupolkuja. Asiakaslähtöisen digitaalisuuden pohjana toimii tietoon pohjautuva segmentointi. 

Palveluiden asiakaslähtöisyys on ollut palveluita käyttävien pitkäaikainen toive. Sitä edellytetään myös lainsäädännöllä, jonka mukaisesti hyvinvointialueen on huolehdittava sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisesta ja palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelemisestä.

Autamme kehittämään palveluprosessien asiakaslähtöisyyttä 

FCG:llä on vuosikymmenten kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä asiantuntijakumppanina. Tunnemme alan realiteetit ja työntekijöiden arjen, mikä mahdollistaa käytäntöä palvelevien ja sujuvien ratkaisujen tehokkaan löytämisen. 

Tarjoamme ratkaisuja ja asiantuntija-apua palvelupolkujen mallintamiseen, määrittelyyn sekä näiden toiminnan mittaamiseen. Prosessien kokonaiskehittämisessä lähdemme liikkeelle asiakaslähtöisyyden, toimivuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmista. 

Voisimmeko olla avuksi teidän organisaationne asiakaslähtöisyyden kehittämisessä? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – keskustellaan tarpeestanne ja mahdollisista ratkaisuista! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.