Sote-palveluiden digitalisaatio. 

Sote-palveluiden digitalisaatio.

Digitaalisuuden nykyistä parempi hyödyntäminen on sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen elinehto. Vain digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet valjastamalla voimme luoda sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, joka kykenee kannattelemaan sille asetetut suuret odotukset ja vaatimukset. 

Sote-palveluiden digitalisaatio parantaa asiakaskokemusta, tehokkuutta ja laatua

Sote-palveluiden digitalisaation edistämiseksi on oltava valmis kysymään myös vaikeita kysymyksiä: Miksi soten digitalisaatiossa ollaan takamatkalla verrattuna yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen? Miksi julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeet usein epäonnistuvat? Miksi digiasioinnin asiakaskokemuksessa ei päästä samalle tasolle kuin yksityisissä palveluissa? Näihin kysymyksiin on myös yhdessä jaksettava etsiä vastauksia. 

Muutoksen onnistuminen edellyttää isoja toiminta- ja ajattelumallimuutoksia digitaalisuuteen liittyen. Jos nämä eivät toteudu, on parhaimmillaankin kyse laastarista palveluntuotannon haasteen päälle. 

Digitaalisuuden parempi hyödyntäminen tähtää sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden parantamiseen: ohjaamalla asiakkaat kevyimpään mahdolliseen palvelukanavaan pystytään resursseja kohdentamaan niitä eniten kaipaaville asiakas- ja potilasryhmille. Digitaalisuuden avulla myös palvelun laatu voi kehittyä kommunikoinnin ja mittareiden käytön helpottuessa sekä älykkäiden ratkaisujen helpottaessa oireiden itsearvioimista.

Autamme matkalla kohti digitaalisempia sote-palveluita

Sote-palveluiden digitalisaation haasteissa kyse ei ole niinkään osaamisen vaan johtamisen kasvunpaikasta. Suuressa sote-palveluiden rakennemuutoksen tilanteessa kysytään aiempaa enemmän visionääristä ja rohkeaa johtamista – myös digitaalisten palveluiden osalta. 

FCG on Suomen kärkitoimijoita sosiaali- ja terveyspalveluiden konsultoinnissa. Tunnemme kentän arjen sekä sen uudistuksia edistävät ja hidastavat tekijät. Meiltä löytyy laaja-alainen osaaminen myös sote-palveluiden digitaalisuuden kehittämiseen. Teemme analyysin nykytilasta ja siitä hyödystä, jota digitaalisuudella on mahdollista aikaansaada, tuotamme suunnitelman etenemiseen ja tuemme muutoksessa. 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla teille avuksi!

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.