Sote-palveluiden tuotantotavat

Sote-palveluiden tuotantotavat.

Terveydenhuollon ammattilaisia keskustelemassa yhdessä

Sote-palveluiden järjestäjät joutuvat monesti pohtimaan, milloin palvelu kannattaa tuottaa itse ja milloin hankkia muualta. Palveluiden tuotantotavan pohtimiseksi on tärkeää tuntea alueen väestön palvelujen tarve ja toteutunut palvelujen käyttö. Tämä edellyttää asiakaskirjon tuntemusta sekä toiminnan kuvaamista.

Palveluiden tuotantotavan valinnassa tilanneanalyysi on ensimmäinen askel 

Kun sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävissä organisaatioissa mietitään esimerkiksi, kannattaako palveluja tuottaa itse vai ostaa muualta, on tärkeää saada yksityiskohtaista tietoa päätöksen pohjaksi ja tuntea omien palveluiden kustannukset ja ammattiryhmäkohtainen resurssien käyttö sekä tuotetut palvelut. Arvioinnissa auttaa tarkka asiakaskohtaisten kustannusten laskenta sekä omien palveluiden tuotteistus.  

Tilannearviota tehdessä on tunnettava asiakaskirjo sekä palveluiden tuottamisesta syntyvät kustannukset riittävän hyvin, jotta tuotantoa pystytään ohjaamaan asiakas edellä. Erilaisten asiakkaiden erilainen palvelutarve on myös huomioitava. Työn perustana on oltava yhtenäinen kriteeristö esimerkiksi palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa, jonka pohjalta voidaan suunnitella asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen mukaisesti tuotettava palvelu.  

Tavoitteena on asiakkaiden tarpeiden täyttäminen laadultaan, määrältään ja kustannuksiltaan oikealla palvelulla.  

Make or buy -harkinta onkin sote-järjestäjän työkalupakin keskeinen väline, joka ei mittaroi pelkästään palvelutuotannon kustannusrakennetta. Valintaa oman tuotannon ja oston välillä ei kannata perustaa mutuun tai perinteisiin, vaan systemaattiseen analyysiin, joka etsii vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Miten markkina ja tilaajan asema tulee kehittymään?  
  • Minkälaisin mekanismein ulkoista tuotantoa vs. omaa tuotantoa pystytään ohjaamaan, jotta potentiaali saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti?  
  • Miten palvelun ulkoisen vs. oman tuotannon laatua ja vaikuttavuutta on mahdollista ohjata ja johtaa?  
  • Minkälaisia erilaisia ratkaisuja ulkoisen tuotannon hankkimiseksi on käytettävissä?

Kokenut osaajajoukkomme auttaa valitsemaan palveluille sopivan tuotantotavan 

FCG:n asiantuntijoilla on monipuolista ja syvällistä ymmärrystä niin palvelujen tuotteistamisesta ja kustannusrakenteen tarkastelusta, erilaisten tuotannonohjausmekanismien ja hankintamenetelmien käytännön soveltamisesta kuin palvelun laadun varmistamisen hallinnasta.  

Tämän eri osaamisten kombinaation avulla pystymme tuottamaan asiakkaillemme palvelukohtaisia järjestämistaparatkaisuja, jotka ottavat huomioon kustannusnäkökulman lisäksi myös – ja erityisesti – palvelujen loppukäyttäjien saaman laadun. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää palveluistamme! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.