Sote-palveluiden hiilijalanjälki

Sote-palveluiden hiilijalanjälki.

Näkymä puun latvoista taivasta vasten

Hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten kartoitus on nouseva näkökulma sote-toimintaan. Ympäristön kannalta tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi hankinnat, kuljetukset tai asiakkaiden ja henkilöstön liikkuminen.

Tulevaisuuden sote-palvelut ovat hiilineutraaleja

Ilmasto- ja päästökysymykset ulottuvat myös sote-toimijoihin ja -palveluihin, joita on perinteisesti tarkasteltu asiakastoiminnan, toiminnan organisoinnin, kustannus- ja prosessitehokkuuden kannalta. Niillä on kuitenkin paljon vaikutuksia ympäristöön. Esimerkiksi asiakas- tai potilasliikenteellä, tavaraliikenteellä, jätevirroilla ja toiminnassa tarvittavien ravitsemuskeskuksilla on moninaisia ympäristövaikutuksia, jotka tulee huomioida toiminnan kehittämisessä.

Sote-palveluiden hiilijalanjäljen tuntemisessa ja johtamisessa keskiössä on kestävä ja ympäristökuormaa vähentävä palvelutuotanto.  

Sote-palveluissa on viime vuosina kehitetty vauhdilla kestävän kehityksen asiantuntijuutta, ympäristötietoisuutta ja -käytäntöjä sekä indikaattoreiden käyttöä energiakulutuksen vähentämiseksi. Alalle ulottuu myös ilmastojohtaminen, jolloin esimerkiksi suunnitelma ympäristösertifikaatin käyttöönotosta on osa johtamisjärjestelmää. Tilaa lisäkehittämiselle on kuitenkin runsaasti, jotta tulevaisuudessa myös sote-palvelut toimivat hiilineutraalisti. 

Kattava osaamispohja varmistaa hyvän kumppanuuden

Autamme sote-palveluiden organisaatioita tunnistamaan hiilijalanjälkeensä vaikuttavat tekijät sekä luomaan kestäviä ratkaisuja, joiden kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin on mahdollista päästä. 

Laaja-alainen osaamisemme antaa meille tähän työhön hyvät eväät. Tunnemme sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja prosessit ja olemme toimineet alan asiantuntijatahona vuosikymmenten ajan. Olemme myös hiilineutraalin kiertotalouden, ympäristö- ja ilmastovaikutusten sekä hiilijalanjäljen laskennan asiantuntija.  

Palveluitamme ovat muun muassa:  

  • Sote-toiminnan kartoitus ja kuvaaminen päästölähteiden tunnistamiseksi  
  • Toiminnan päästölähteiden kartoitus ja kuvaaminen 
  • Päästölähteiden tason arviointi  
  • Keskeisten päästölähteiden päästövähennyspotentiaalin selvittäminen  
  • Hiilijalanjäljen laskenta 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – mietitään yhdessä teille sopiva ratkaisu. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Johtava asiantuntija