Hyvinvointialueiden strategiatyö

Hyvinvointialueiden strategiatyö.

Lähikuva viljakasvista

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia ovat hyvinvointialueen johtamisen ja päätöksenteon tärkeimpiä asiakirjoja. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ajan tasalla olevien ja muutoksiin reagoivien strategioiden merkitys korostuu entisestään. Monesti ulkopuolinen asiantuntijatuki auttaa kohdistamaan tekemistä merkityksellisimpiin asioihin ja vie strategiatyötä määrätietoisesti eteenpäin. 

Huolella tehty strategiatyö mahdollistaa uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen 

Strategiat ja strateginen johtaminen ovat ytimessä siinä, miten hyvinvointialueet onnistuvat tehtävässään – ja miltä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistus lopulta alueiden ihmisille näyttäytyy. Hyvinvointialueiden vastuualueet ovat niin laajat, että ilman määrätietoista strategista johtamista niiden ohjaaminen haluttuun suuntaan on mahdotonta.  

Strategioilla luodaan kauaskantoisia ratkaisuja, jotka määrittävät hyvinvointialueiden toimintaa ja menestymisen mahdollisuuksia vuosiksi eteenpäin.

Strategioiden valmistelu lähtee liikkeelle tyypillisesti toimintaympäristön ja nykytilan analyysista, siihen liittyvistä osallistamisista kyselyineen ja niiden analysoinnista. Toisaalta vaaditaan myös riittävästi kaukonäköisyyttä ennakointiin ja vaihtoehtoisten skenaarioiden huomioimiseen. Viimeistelty strategia ottaa strategisten valintojen lisäksi kantaa eri tahojen osallisuuteen, strategian konkreettiseen toimenpanoon sekä toteutumisen seurantaan ja arviointiin.  

Kokonaisvaltaista strategiakonsultointia vuosikymmenten kokemuksella 

Kokeneet strategia-asiantuntijamme tuntevat lainsäädännön vaatimukset, hyvinvointialueiden monitoimijaympäristön, tulevaisuuden näkymät ja haasteet. Meidän työssämme kestävät mukana myös hyvinvointialueiden eri tahot, viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Autamme kirittämään strategiatyön parhaimpaan suoritukseen, osallistutamme, tuemme ja annamme hyviä eväitä matkan varrelle. Huolehdimme myös kuntayhteistyöstä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle asetetuista yhteisistä tavoitteista. 

Molemmat osapuolet, viranhaltijat ja luottamushenkilöt, voivat luottaa vetämäämme prosessiin. 

Olemme toimineet yli kahdensadan strategiatyön kumppanina niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla. Olemme olleet vuosien aikana mukana kaikissa merkittävissä julkisen sektorin reformeissa. Laaja-alainen osaamisemme tarjoaa strategiatyön lisäksi monialaista tukea johtamiseen, hallintoon, talouden hallintaan ja kehittämiseen. 

Palveluitamme ovat: 

  • Strategiat, suunnitelmat ja ohjelmat 
  • Digitalisaation edistämisen tiekartat (digitiekartat) 
  • Palveluverkkosuunnitelmat  
  • Monitoimijaympäristön erilaiset yhteistoimintamuodot 
  • Hankinnat ja juridiset näkökulmat    
  • Luottamushenkilökoulutukset   
  • Monipuoliset tutkimus- ja analytiikkapalvelut 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.