Vaikuttavat ja asiakaslähtöiset palvelut

Vaikuttavat ja asiakaslähtöiset palvelut edistävät hyvinvointia ja lisäävät luottamusta julkisiin sote-palveluihin.

Kaksi henkilöä kävelemässä valaistussa tunnelissa

Hyvinvointialueilla on nyt tilaisuus luoda entistä vaikuttavampia ja asiakaslähtöisempiä palveluja. Integroimalla palveluita ja hyödyntämällä entistä enemmän moniammatillisuutta sekä esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja voidaan kehittää parempia palveluita niin asiakkaan, ammattilaisen kuin organisaation näkökulmasta.

Asiakaslähtöiset ja sujuvat palveluprosessit tuovat hyötyä monella tasolla 

Sote-palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta edelleen pirstaleisia ja toiminta siiloutunutta: yhden ongelman hoitaminen saattaa vaatia useita yhteydenottoja tai käyntejä, eikä eri ammattiryhmien välillä ole riittävästi yhteistyötä.  

Ammattilaiselle pirstaleisuus näkyy vaikeutena ohjata asiakas tai potilas tätä eniten hyödyttävän palvelun piiriin sekä palvelujen ruuhkautumisena, kun asiakkaat eivät saa asiaansa hoidettua. Asiakkaan tai potilaan ongelman ratkaisemattomuus tuottaa häiriökysyntää, joka vaikeuttaa tilannetta entisestään. Moniammatillisuuden puuttuminen lisää palveluiden pirstaleisuuden haastetta.  

Palveluiden pirstaleisuus aiheuttaa häiriökysyntää ja tuottaa hukkaa, estää toiminnan sujuvuutta ja synnyttää turhia kustannuksia. 

Kun palveluprosessi on järjestetty asiakaslähtöisesti, asiakas pääsee ensimmäisellä yhteydenotolla suoraan oikealle ammattilaiselle ja asiakkaan tarpeeseen voidaan usein vastata kerralla. Moniammatillisen tiimin voimin voidaan ratkoa suurempiakin haasteita tehokkaasti ja asiakasta hyödyttävämmin.  

Asiakkaan sujuva palvelupolku voi sisältää soveltuvin osin yhdistelmiä eri palvelukanavista helpottaen sekä asiakkaan että palveluntarjoajan kuormitusta. Digitalisaatio tuo uudenlaisia mahdollisuuksia palvelupolkujen rakentamiseen ja edellytyksiä toimintamallimuutoksille.

Hyvinvointialueiden asiakaslähtöiset palvelut tuovat vaikuttavuutta 

Palvelujen yhteensovittaminen on tärkeä keino sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvinvointialueiden vaikuttavat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit mahdollistavat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen, tarpeenmukaisten ja saavutettavien palveluiden tuottamisen, palveluiden saatavuuden parantamisen ja kustannusten kasvun hillitsemisen. Muutoksessa on mahdollista hahmottaa aidosti uudenlaisia ja toimivia malleja. 

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen kiinteänä osana kokonaisuutta tuo mahdollisuuksia paitsi asiakkaalle, myös ammattilaisille. 

Tarjoamme ratkaisuja ja asiantuntija-apua palveluintegraation ja -tuotannon, digitaalisten palveluiden sekä moniammatillisen työn kehittämiseen. Autamme selvittämään sote-palveluiden vaikuttavuutta ja palveluverkkojen rakenteita sekä suunnittelemaan entistä parempia prosesseja.  

FCG:llä on pitkä kokemus tiiviistä yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa, ja vahvuutemme on syvällinen ymmärryksemme sote-ammattilaisten arjesta ja prosessien kehitystarpeista. Meidän kanssamme muutos onnistuu. 

Työskenteletkö soten palvelukehityksen parissa?

Hyvinvointialueilla tehdään projekteissa ja arjen johtamisessa tärkeää työtä sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Palveluita kehitettäessä perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön, sote-ammattilaisten yhteistyötä vahvistetaan ja toimintatapoja uudistetaan. Kehitystyöllä tavoitellaan alueen asukkaiden tarpeista lähteviä palveluita ja arjen sujuvuutta palveluita tuottaville ammattilaisille. 

Tarjoamme mielellämme apuamme ja käsipareja parhaiden mahdollisten palveluiden kehittämiseksi juuri teidän alueenne ihmisille. Ole yhteydessä ja istutaan yhdessä alas maksuttomaan konsultaatiotapaamiseen, jossa kuulemme sinun tarpeistasi ja haasteistasi!

Anitta Karioja
Anitta Karioja
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti

Tutustu palveluihimme

Palveluiden integraatio tähtää asiakaslähtöisten, tarpeita vastaavien ja oikea-aikaisten palveluiden turvaamiseen niitä käyttävälle. Autamme kehittämään yksilöllisiä ja vaikuttavia palvelupolkuja. 

Monialaisessa tiimissä useat eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät tiiviisti yhdessä tarvetta vastaan avun tarjoamiseksi potilaille. Aito moniammatillisuus vaatii toteutuakseen hyvää ja tuottavaa johtamista. 

Pyöräilijä keltaisessa takissa vilahtaa kameran ohitse kaupungissa

Autamme luomaan yhteensovitettuja ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja, joiden avulla ihmiset saavat tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti.  

Abstrakteja neonvaloja

Digitaalisuus on sote-palveluiden tuottamisessa suuri mahdollisuus, jonka avulla on mahdollista rakentaa entistä vaikuttavampia palveluita. Autamme valjastamaan digitaalisuuden hyödyt. 

Kasvin vihreä kärhi spiraalilla

Sote-palveluiden vaikuttavuus tähtää mahdollisimman suureen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen järkevällä resurssien käytöllä. Asiantuntijamme auttavat löytämään parhaat keinot vaikuttavuuden mittaamiseen. 

Milloin sote-palvelu kannattaa tuottaa itse, milloin hankkia muualta? Kokeneet asiantuntijamme auttavat löytämään oikean vastauksen ja valitsemaan palveluille sopivan tuotantotavan.