Voimalaitosten ja sähköjärjestelmien tekniset vaatimukset

Autamme kaikissa liittymisprosessin vaiheissa.

Suomen voimajärjestelmään kytkeytyvien voimalaitosten tulee täyttää tiettyjä järjestelmäteknisiä vaatimuksia. Mitä nämä ovat ja miten liittyminen onnistuu? VJV-palveluistamme saat avun liittymisprosessiin.

Suuntaajakytketyn tuotannon osuus Suomen sähköverkossa on kasvanut, mikä on johtanut verkon stabiiliuden heikkenemiseen. Tästä johtuen Fingrid ja Energiavirasto ovat tarkastaneet vaatimuksiaan uusille hankkeille. Meiltä saat ajankohtaisimmat tiedot ja asiantuntijatuen uusien voimalahankkeiden suunnitteluun.

Vaatimusten tavoitteena on taata tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuolosuhteet sähkön sisämarkkinoilla sekä varmistaa sähköjärjestelmän käyttövarmuus. Säädösten tarkka noudattaminen on siis tärkeää.

Autamme kaikissa liittymisprosessin vaiheissa. VJV-prosessi voi kestää laitoksen tyyppiluokasta riippuen vuodesta jopa kolmeen. Tänä aikana prosessissa on tarkoitus käydä läpi laitoksen tekninen sopeutuminen Suomen sähköverkkoon. Vaatimusten laajuus määräytyy ABCD-tyyppiluokitusten mukaan. Voimalaitosten mitoitusteho määrittää tyyppiluokan.

VJV verkonhaltijan näkökulmasta

Liittyjän vastuulla on VJV:n vaatimusten täyttäminen, todentaminen ja niiden ylläpitäminen. Lisäksi verkonhaltijalla on velvollisuus valjoa VJV:n todentamisprosessia. Käytännössä verkonhaltijan vastuulla on tiedonvaihto liittyjän ja Fingridin kanssa, sekä itse dokumentaation tarkastus ja arviointi vaatimustenmukaisuudesta. Verkonhaltijan tulee käydä dokumentaatio läpi ja peilata sitä Fingridin vaatimuksiin ja toimittaa se lopuksi Fingridin portaaliin.

FCG tarjoaa tukea VJV-prosessin sujuvoittamiseksi

Verkonhaltija voi siirtää vaatimustenmukaisuuden seurannan joko kokonaan tai osittain kolmannen osapuolen tehtäväksi. Tarjoamme kattavaa VJV- ja SJV-konsultointipalvelua B-. C-, ja D-tyypin voimaloille. Teemme esimerkiksi

  • VJV-prosessin yleistä hallintaa ja seurantaa
  • VJV-dokumentaation tarkastamista ja kommentointia
  • Toimimista pääyhteyshenkilönä Fingridin ja liittyjän suuntaan VJV-asioissa

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja katsotaan yhdessä paras ratkaisu!

Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä.

Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä.