Hyvinvointi- ja sotetiimin webinaarisarja jatkuu

Mielenterveysasiakas tarvitsee usein monia palveluita. Jotta hänelle osataan kohdentaa oikeat palvelut, tarvitaan huolellinen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen määrittämisessä hyödynnetään tietoa toimintakyvystä, avuntarpeesta ja hoitoisuudesta. 

Webinaarissa keskustellaan asiakkaan palvelutarpeen kartoittamisesta ja kokonaiskuvan muodostamisesta hyödyntäen mitattua tietoa. Tietoa saadaan käytännön asiakastyöstä havainnoimalla ja oikeita mittareita käyttämällä. Tiedon avulla esiin nousevat toiminnot, joissa asiakas selviää hyvin ja toisaalta tilanteet, joissa lisätuki on tarpeen. Tämä lisää samalla työskentelyn läpinäkyvyyttä, ja päätökset pohjautuvat tietoon.

Webinaarissa mielenterveysasiakkaan palvelutarpeesta keskustelevat erityisasiantuntijat Satu Kainulainen, Sanna Kautto ja Mikko Jaakonsaari.

Tervetuloa webinaariin torstaina 30.1. klo 14.30–15
Webinaari on maksuton. Osallistumaan pääset suoraan ilman erillistä ilmoittautumista tästä linkistä >

***********************************

Kevään teemat - pistä aiheet muistiin! Päivä on aina torstai, aika klo 14.30 ja linkki sama >

13.2. Kustannuslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – turhaa vai tarpeellista? 
27.2. Hyödynnä ja kytke hoitoisuustieto yksikön tunnuslukuihin 
12.3. Hoitoisuus- ja toimintakykytieto täydentävät toisiaan 
26.3. Kustannuslaskenta ja vaikuttavuuden mittaaminen - esimerkkinä aivoverenkiertohäiriöt 
2.4. Tutkittua tietoa henkilökohtaisen avun kustannuksista 
23.4. Perheen toimintakyvyn, kuormituksen ja voimavarojen kartoitus ARVOA-menetelmällä 

FCG:n sote- ja hyvinvointitiimin palvelut liittyvät kiinteästi arjen työhön ja johtamiseen. Lähtökohtana on aina kustannusvaikuttavuus.