pDRG-FCG

pDRG® yhdistää perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan ja talouden 

pDRG® (Primary Care Diagnosis Related Groups) on Suomessa kehitetty perusterveydenhuollon episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka tuottaa tietoa perusterveydenhuollon avohuollon asiakkaiden palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista.   

Järjestelmästä saatavan tiedon avulla on mahdollista suunnitella tulevaa toimintaa ja arvioida tarvittavia resursseja asiakaslähtöisesti. Järjestelmä perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kirjattaviin käyntisyy- ja diagnoositietoihin, eli se ei edellytä potilasta hoitavilta ammattilaisilta ylimääräistä tilastointia. Järjestelmä yhdistää potilaan hoitotiedot organisaation kustannus- ja henkilöstötietoihin.

Laske potilas- tai asiakaskohtaiset kustannukset

Kustannuslaskennassa käytetään kustannukset per asiakas -mallia, joka on käytössä myös muissa potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. Mallin avulla voidaan laskea potilas- tai asiakaskohtaiset kustannukset eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden muodostamissa palvelukokonaisuuksissa.  Potilaskohtaiset kustannukset lasketaan hyödyntäen organisaation tilinpäätös- ja henkilöstötietoja.

pDRG-järjestelmästä saatavaa tietoa voidaan käyttää esimerkiksi:

  • Toiminnan ohjaukseen ja tietoon perustuvan johtamisen tukena
  • Laadun ja saavutetun terveyshyödyn mittaamiseen
  • Pohjana arvoa tuottavan palvelujärjestelmän luomiseen
  • Käyttäjien väliseen vertailuun (benchmarking)
  • Työnjaon ja toiminnan tuottavuuden tarkasteluun
  • Laskutuksen ja budjetoinnin perustana
  • Hinnoittelun apuna

pDRG:ssä tarkastelu on perusterveydenhuollon osalta rajattu avohoitoon, johon sisältyy vastaanottotoiminta, myös erikoislääkärien (esim. yleislääketieteen erikoislääkärit) vastaanottotoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolatoiminta, lääkinnällinen kuntoutus ja terveyskeskustasoinen päivystyksellinen hoito. pDRG:ssä käsitellään niitä palveluja, joista kertyy suoritteita potilastietojärjestelmään.

pDRG-järjestelmän omistaa Suomen Kuntaliitto ja hallinnoinnista vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy.

Hyödynnä tietoa toiminnan kehittämisen ja johtamisen tukena!

Tavoitteena on johtaa toimintaa ajantasaisen, luotettavan tiedon pohjalta. Jotta tavoite toteutuu, on tärkeää, että käytössä olevat menetelmät ja johtamisen apuvälineenä käytettävät tiedot ovat yhteneviä. Tiedolla johtamisen opas on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi ja tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville.

LATAA TIEDOLLA JOHTAMISEN OPAS

pDRG® yhdistää perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan ja talouden  - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.