Anatomiasali Helsinki

FCG Anatomiasali Helsinki

FCG:n tekemän Helsingin yliopiston keskustakampuksen kiinteistö- ja tilatarkastelun seurauksena vanha anatomiasali muutettiin Avoimen yliopiston tutkimus-, hallinto- ja opetushenkilökunnan työtiloiksi. Sali oli ennen tätä toiminut liikuntatilana. 

Anatomiasali sijaitsee suojellussa Athena-rakennuksessa, joka on yksi parhaiten säilyneitä 1920-luvun sisätilakokonaisuuksia Suomessa. Athena rakennettiin alun perin yliopiston anatomian laitokseksi ja anatomiasali ruumiinavaussaliksi. Rakennus on suojeltu keskeisiltä sisätiloiltaan.

Hallimaiseen, lähes kuusi metriä korkeaan saliin tuli työpisteitä kahteen kerrokseen. Keskelle sijoitettiin tilaelementti, jossa sijaitsevat kokoustilat, hiljaisen työn tilat ja etäopetustilat. Talotekniikka tuotiin sisään tilaelementin kautta. Salin sisäpinnat ja väritys palautettiin alkuperäisiä vastaaviksi.

Suunnitteluun toivat haastetta tilan historialliset arvot, nykyaikaisen toimistoympäristön vaatimukset ja akustiikka. Hankkeeseen osallistunut Museovirasto pitää ratkaisuja hyvinä. 

"Tilaratkaisujen lisäksi tutkimme paljon rakenneratkaisuja ja materiaaleja yhteistyössä rakenne- ja akustiikkasuunnittelijoiden kanssa. Tilaelementin rakenteissa ja pintamateriaaleissa on kiinnitetty erityistä huomiota akustiikkaan, sillä työympäristön pitää olla rauhallinen", projektipäällikkö Mervi Alaluusua kertoo.

työympäristöjen kehittäminen -sivulle