Blominmäen kalliopuhdistamo

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Blominmäen kalliopuhdistamo

Maanalaisen jätevedenpuhdistamon toteutus Espoon Blominmäkeen on pitkäikäinen hanke, johon FCG on eri vaiheissa osallistunut sen alusta lähtien.

Aikaisemmin laatimiensa sijoituspaikkavertailujen ja hankesuunnitelman perusteella FCG laati vuosina laajan yleissuunnitelman Espoon uuden maanalaisen jätevedenpuhdistamon toteutuksesta Kehä III:n varteen Blominmäkeen, jonne uusi laitos oli YVA-prosessin jälkeen päätetty toteuttaa vuoden 2009 loppupuolella. Yleissuunnitelmaa tarkennettiin ja täydennettiin pääsuunnitteluvaiheella, jolloin laadittiin laitoksen luolastosta alustava 3D-malli sisältäen rakenteet, pääprosessilaitteet ja -putket sekä IV-kanavat. Louhinnat ja rakentaminen on nyt saatettu loppuun ja käynnissä on tekniikan asennukset: käyttöönotto on luvassa vuonna 2022. FCG toimii hankkeessa paitsi laitosteknisenä suunnittelijana myös pääsuunnittelun tietomallikoordinaattorina, joka vastaa eri suunnittelualojen 3D-mallien yhteensovittamisesta luolatiloissa ja maanpäällisissä rakennuksissa. Lisäksi laadimme erikseen hankittujen prosessiyksiköiden (denitrifikaatiosuodatus ja kiekkosuodatus) hankintasuunnitelmat. 

Blominmäen puhdistamo tulee käsittelemään yli 400 000 asukkaan jätevedet Espoon, Länsi-Vantaan, Kirkkonummen ja Siuntion alueilta. Käsittelyprosessiksi on valittu kaksivaiheisella jälkisuodatuksella varustettu aktiivilieteprosessi, jolla saavutetaan erittäin hyvä puhdistusteho sekä typen että fosforin suhteen. Syntyvä jätevesiliete tiivistetään koneellisesti, mädätetään ja syntyvästä biokaasusta tuotetaan kaasumoottoreissa sähköä ja lämpöä. Laitoksella hyödynnetään laajasti lämmön talteenottoa ja sen onkin lämmityksen suhteen omavarainen.

Katso HSY:n esittelyvideo Blominmäestä.

Asiakas: HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi