Digi Aurora (2017-2018)

Maat
Suomi
Kategoriat
Kiertotalous

Digi Aurora on Lapin liiton hanke, jonka tavoitteena on ollut kehittää Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen digitaalista myyntiä ja markkinointia sekä tuoda alueen palvelutarjontaa esille nykyistä yhtenäisemmin.

Toimeksiannossa laadittiin konsepti ja liiketoimintasuunnitelma yksilömatkailijaa palvelevasta kevyestä verkkopalvelusta. Kyseessä on sovellusrajapintoihin (API) perustuva palvelu, josta asiakas voi hakea alueen tuotteita ja palveluita, kuten majoitus-, elämys- ja liikennepalveluita sekä ostaa niitä suoraan yritysten verkkokaupoista tai platformilta.

Suunnitelmaa varten koottiin ja kuvattiin mahdollisuuksia olemassa olevista sähköisistä sovellutuksista, palvelualustoista ja rajapintaratkaisuista (markkinapaikat, myyntialustat, matka- ja palveluketjujen ekosysteemit).