Energia- ja kiertotaloustyöpajat Lahden Ranta-Kartanossa (2019)

Maat
Suomi
Kategoriat
Kiertotalous

FCG järjesti vuonna 2019 sarjan työpajoja, jonka tarkoituksena oli yhteisen tilannekuvan ja tavoitteiden luominen Lahden Ranta-Kartanoa koskien eri osapuolille, joihin kuuluivat Lahden kaupunki, Lahti Energia, Lahti Aqua, rakennuttaja sekä syntyvä konsortio. 

Työpajoissa tarkasteltiin vaihtoehtoisia uusiutuvan energian tuotantomuotoja, joihin lukeutuivat aurinkoenergian hyödyntäminen (sähkö/lämpö), geolämmön hyödyntäminen (maaperä/järvi), kiinteistön hukkalämpöjen hyödyntäminen (tilojen/jäteveden hukkalämpö), jätteen hyödyntäminen energiana (esim. biokaasu), energiavarastojen hyödyntäminen (sähkö/lämpö) sekä pohjaveden käyttö jäähdytyksessä.

Työpajojen tavoitteena oli koota teknologiaratkaisuista yhdistelmiä, jotka optimoivat tuotannon, optimoivat resurssien käytön, luovat positiivisen imagon, houkuttelevat käyttäjiä ja varmistavat kestävyyden elinkaaren aikana.