FCG:n PIMA-palvelut Kalasataman alueella

Maat
Suomi
Aloituspäivä

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on osallistunut Kalasataman alueen ympäristötekniseen suunnitteluun 2006-luvulta alkaen. Alueella on toteutettu muun muassa:

  • Maaperä-, pohjavesi- ja sedimenttitutkimuksia yli tuhannesta näytepisteestä vuosina 2006-2014
  • Kunnostuksia yli kymmenellä alueella vuodesta 2009 alkaen
  • Riskinarvioita eri haitta-aineille ja eri herkkyyden omaaville kohteille
  • Vesilupahakemuksia ruoppaustöille ja rantarakentamiselle
  • Kalasataman merialueen yhteistarkkailuohjelma ja tarkkailun toteuttaminen
  • Massojen välivarastointi- ja esikäsittelyalueen ympäristölupahakemus, suotovesitarkkailu
  • Kalasataman pohjoisosien pohjaveden ja huokoskaasujen seuranta