FCG:n PIMA-palvelut Raaseporin kaupungin Billnäsin ruukkialueella

Maat
Suomi
Aloituspäivä

FCG on osallistunut Billnäsin ruukin alueen asemakaavamuutoksen ympäristötekniseen suunnitteluun vuodesta 2010 alkaen. Alueella on toteutettu muun muassa:

  • Maaperätutkimuksia asemakaavamuutosta varten yli viidestäkymmenestä näytepisteestä vuosina 2010-2012
  • Muistionjoen Natura-alueen ekologisten riskien arvioiminen
  • Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
  • Tarkennettu riskinarviointi eri haitta-aineille museoviraston suojelemalla herkän maankäytön alueella