Helsinki, Verkkosaaren tulvapumppaamo rakennussuunnitelma 2018-2019

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto

Kalasatamaa rakennetaan Helsingin itäiseen kantakaupunkiin meren äärelle. Kalasatama on yksi suurimmista Helsinkiin rakennettavista uusista alueista ja rakentaminen kestää 2030-luvun loppupuolelle asti. Entinen satama- ja teollisuusalue on jo muuttunut yli 5 000 ihmisen ja tuhansien uusien työpaikkojen kaupunginosaksi. Valmistuessa alue tarjoaa kodin yli 25 000 asukkaalle ja alueelle sijoittuu yli 10 000 työpaikkaa.

 

FCG on osallistunut vuodesta 2014 alkaen Kalasataman kehityshankkeeseen mm suunnittelemalla Capellanrannan, Verkkosaarenkadun, Verkkosaaren rannan hulevesien hallintarakenteiden osalta koko alueen kunnallistekniikan ja katurakenteet, Verkkosaaren kanavan ja Capellan alueen rantamuurit sekä laatimalla katuympäristösuunnitelmat.

 

Kalasatamassa sijaitsevalle Verkkosaarenkadulle sijoittuu laajan hulevesiverkoston valuma-alueen tulvapumppaamo, jolla varmistetaan hulevesiverkoston tyhjentyminen tilanteessa, jossa samanaikaisesti on käynnissä rankkasade ja voimakkaasta myrskystä johtuva poikkeuksellisen korkea merenpinnan taso.

 

Suunniteltu pumppaamo on ainutlaatuinen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin suunniteltu hulevesienhallintajärjestelmä. Pumppaamon kapasiteetti on noin 3 m3/s ja sen avulla varmistetaan alueen kriittisen infrastruktuurin toiminta poikkeuksellisissakin myrskytilanteissa.

 

FCG on vastannut pumppaamon mitoitustarkasteluista, joka on tehty hulevesimallinnuksen avulla sekä arkkitehti, layout, pohjarakenne-, rakenne-, sähkö- ja automaatiosuunnittelusta. Kohteen pohjaolosuhteet ovat erittäin vaativat. Pumppaamon kansirakenne on integroitu katuympäristöön ja rannan puoleinen seinämä luonnonkiviverhoiltuun rantamuuriin.

tulvapumppaamo