Humlebergin siirtolapuutarhan hulevesialtaan ja maasuodattimen suunnittelu

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Humlebergin siirtolapuutarha

Suunnittelutoimeksiantoon kuului Humlebergin siirtolapuutarha-alueen hulevesien käsittelyrakenteiden, mitoitustarkastelut, esisuunnittelu ja rakennussuunnittelu.

Hulevesirakenteet suunniteltiin kosteikkoaltaana, joka sijoittuu siirtolapuutarhan asemakaava-alueen kaakkoisosaan, olemassa olevan ojauoman yhteyteen. Kosteikon vedenpuhdistusta on tehostettu maasuodatuksella, joka sijoittuu altaan pohjoispuoleiseen viistoon penkereeseen. Maasuodatusta on tehostettu biohiilimassalla. Rakenteiden tavoitteena on poistaa vedessä olevaa kiintoainetta sekä erityisesti liukoista ja kiintoaineeseen sitoutunutta fosforia.

Altaat on toteutettu leventämällä ja syventämällä olemassa olevaa uomaa. Rakenteiden suunnittelussa huomioitu kasvillisuus, eroosiosuojaus ja altaiden pohjarakenteet siten, että kiintoainetta ja ravinteita ei rakennustöiden yhteydessä tai altaiden valmistuttua pääse normaalitilannetta enemmän alueelta purkautuvaan veteen.

Asemakaava-aineiston mukaan hulevesien käsittelyalueen läpi kulkee yksi siirtolapuutarhan ajoväylistä. Altaiden luiskiin, pohjapatoihin sekä ajoväylään ja siihen liittyviin rumpuihin liittyvä geotekninen suunnittelu sisältyi suunnittelutoimeksiantoon.

Lisätietoja:

Tero Pyrhönen
Osaamisen johtaja, vesi
tero.pyrhonen@fcg.fi

Ella Havulinna
DI/projektipäällikkö, vesihuolto ja hulevedet
ella.havulinna@fcg.fi