Hyrynsalmen Lumivaaran YVA-menettely

Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Tunturi

Hanke koostui PROKON Lumivaaran tuulivoimapuiston YVA-menettelystä kymmenen tuulivoimalan rakentamiseksi. YVA-menettely päättyi vuonna 2015. Tuulivoimayleiskaava yhdeksälle voimalalle on hyväksytty kunnanvaltuustossa maaliskuussa 2016.

YVA-menettelyyn lukeutuivat näkemäalueanalyysi, valokuvasovitteet, melumallinnus, varjostusmallinnus, luontoselvitys (kasvillisuus, pesimälinnusto, muuttolinnusto, lepakkoselvitys, liito-oravaselvitys, Natura-arvioinnin tarveharkinta) sekä  porotalousselvitys.