Iin Pahkakosken tuulivoima YVA-menettely

Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Tuulimyllyja Iissa

YVA-hanke koostui Iin kunnan Pahkakosken alueelle sijoittuvasta enintään 32 tuulivoimalan tuulivoimapuistosta ja tuulivoimapuiston sähköverkkoliittymävaihtoehtojen tarkastelusta. Hankkeen erityispiirre on tuulivoimapuiston sijoittuminen Iin kunnan enklaaviin kokonaan Oulun kaupungin alueen sisälle Yli-Iissä. YVA-menettely päättyi vuonna 2017.

Hankkeessa laadittiin tuulivoimayleiskaava.