Iin Palokankaan tuulivoimapuiston YVA-menettely

Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Iin tuulimyllyja

Hanke koostui Iin Palokankaan kahdentoista tuulivoimalan tuulivoimapuiston YVA-menettelystä. Palokankaan alue sijoittuu välittömästi aikaisemmin rakennettujen Olhavan, Nybyn ja Myllykankaan tuulivoimapuistojen yhteyteen. Yhdessä tuulivoimapuistot muodostavat laajan yhtenäisen tuulivoima-alueen Olhavan ja Kuivaniemen välille valtatien 4 ja Oulu-Kemi junaradan itäpuolelle, noin kolme kilometriä merenrannikosta sisämaahan päin. YVA-menettely valmistui vuonna 2017.

Hankkeessa laadittiin tuulivoimayleiskaava