Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitos

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Janiksenlinnan vedenpuhdistamo

FCG laati yleis- ja toteutussuunnitelmat Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen vedenkäsittelyprosessin (19 000 m3/d) uusimiselle sekä avusti tilaajaa urakan ajan erilaisissa suunnittelu- ja valvontatehtävissä. FCG vastasi projektin suunnitelmista kaikkien suunnittelualojen osalta.

Laitokselle suunniteltiin kokonaan uusi käsittelyprosessi: ilmastus paineettomissa ilmastustorneissa, kaksivaiheinen hiekkasuodatus raudan ja mangaanin poistamiseksi, alkalointi kalkkikivisuodattimissa, vanhan kalkkikivisuodattimen saneeraus alavesisäiliöksi, UV-desinfiointi. Kaksivaiheisessa hiekkasuodatuksessa rauta ja mangaani poistuvat biologisesti ilman kemikaaleja.

Uusi prosessi sijoitettiin uuteen rakennukseen vanhan laitoksen läheisyyteen. Vanha laitos oli käytössä koko saneerausurakan ajan. Saneerattu laitos otettiin käyttöön marraskuussa 2016. 

Asiakas: Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymä

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi