Jepuan vesilaitos / Jeppo Reningsverk

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Kovjoen pohjavesilaitos

Jepuan pohjavesilaitoksen valmistuttua (2017) oli humuspitoisen pohjaveden suuri rauta- ja mangaanipitoisuus aiheuttanut ongelmia vedenkäsittelyprosessissa ja edelleen verkostossa. Laitoksen käsittelyprosessia tehostettiin uuden tyyppisellä ratkaisulla siten, että ennen olemassa olevaa kalkkikivisuodatusta prosessiin lisättiin haponsyöttö, painesuodattimet ja ilmastustorni. Painesuodattimet poistavat biologisesti raudan raakavedestä, jolloin myös orgaaninen aines saadaan poistettua alhaisessa pH:ssa. Mangaani poistetaan biologisesti olemassa olevalla kalkkikivisuodattimella. Ennen varsinaista laitossuunnittelua toteutettiin pilotointijakso, jonka avulla varmistettiin uuden tekniikan soveltuvuus kohteessa. 

Nykyrakennukseen tehty laajennuksen tilavaraus hyödynnettiin uusien painesuodattimien sijoittamisessa. Käytettävissä olevan tilan rajallisuus kuitenkin vaati suunnittelualueiden hyvää yhteistyötä ja erityistä huomiota 3D-ympäristössä tehtyyn putki-, kaapeli- ja laitesijoitteluun. 

Asiakas: Kovjoen vesilaitos / Kovjoki Vatten

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi