Johtamisen palveluiden arviointi (Keski-Suomi)

Aloituspäivä
Lopetuspäivä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä haluttiin selkeyttää johtamisen palveluiden prosesseja ja tehtäviä sekä selvittää niiden tehostamismahdollisuudet ja löytää keinoja kustannusten hallintaan.

Projektin aikana selvitettiin johtamisen palveluiden nykytila, tunnistettiin kehittämistarpeet ja laadittiin ehdotus tarvittaville jatkotoimenpiteille sisältäen tehtävien prioriteetit, aikataulut ja vastuut.