Kaikki muovi kiertää: Konseptiehdotus rakennusjätteen kierrätysasteen nostamiseksi rakennus- ja purkuhankkeiden suunnittelussa

Maat
Suomi
Kategoriat
Kiertotalous

Vuonna 2019 toteutetun konseptointihankkeen lähtökohtana oli rakennus- ja purkusuunnitelmista hankesuunnittelun yhteydessä saatava tieto, jonka avulla muovin laatua, määrää, sijaintia sekä ominaispiirteitä ja eroteltavuutta voidaan arvioida tarkasti jo ennen jätteen syntyä. Tämä mahdollistaa taloudellisen ja teknisen ennakoitavuuden koko kierrätyksen arvoketjussa. Samalla tieto edustaa rakennushankkeen muovijätepotentiaalia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näin liiketoiminnan kehittyminen muovijätteen ympärille mahdollistuu. Työryhmällä oli hyvät verkostot alan tutkijoihin, yrityksiin sekä viranomaistahoihin.

Työ toteutettiin vaiheittain. Työn aikana kartoitettiin rakennusmuovijätteeseen liittyvät, tilaajan toimittamat sekä saatavilla olevat muut selvitykset ja tieto. Lisäksi selvitettiin eri aikakausien muovia sisältäviä rakennusosia ja näiden lajittelu muovityypeittäin. Samalla arvioitiin muovien eroteltavuutta sekä laatua ja käytettävyyttä. Muissa vaiheissa benchmarkattiin olemassa olevia, aiheen kannalta keskeisiä konsepteja (kotimaassa ja kansainvälisesti) ja analysoitiin nykytilanne sekä laadittiin sen pohjalta kolme kilpailukykyistä sprinttiä sisältävä konseptikuvaus. Lopuksi konseptin terävöittämiseksi haastateltiin konseptikuvauksen pohjalta keskeisiä S&C -yhteisön toimijoita.

Keskeisenä tuloksena saatiin aikaan kolme lyhyttä ehdotusta (sprinttiä) siitä, miten muovin kiertoa materiaalina voidaan tehostaa rakennushankkeiden suunnittelussa ja työmaaympäristössä. Sprinttikuvaukset sisältävät sprintin tavoitteen sekä konkreettiset toimenpiteet projektisuunnitelman pohjaksi, ekosysteemikuvauksen mahdollisine toimijoineen (ml. kaupungin rooli), toteutustapaehdotuksen ja jatkotoimenpide-ehdotuksen sekä arvion sprintin vaikuttavuudesta.
 

Voit kysyä tästä referenssistä meiltä lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.