Kiertotalouden kaupunkiosakohtainen palveluverkkoselvitys, Rovaniemi

Maat
Suomi
Kategoriat
Kiertotalous
Aloituspäivä
Lopetuspäivä

Palveluverkkoselvityksessä kartoitettiin peruspalveluverkon ja jakamis- ja kiertotalouden tarjonnan ja kysynnän nykytila ja kehitystrendit sekä arvioitiin kysynnän kehitys 5. kaupunginosan alueella ja erityisesti kaavoitettavalla suunnittelualueella. Selvityksessä osoitettiin myös jakamis- ja kiertotalouden vaikutus palveluverkkoon sekä jakamis- ja kiertotaloudesta syntyvä ostovoima ja kaupallinen lisäarvo 5. kaupunginosassa ja erityisesti kaavoitettavalla suunnittelualueella.

Palveluverkkoselvitykseen sisältyi kaupan toimijoiden haastattelut ja internet-kysely alueen oppilaitosten opiskelijoille. Lisäksi järjestettiin kaksi tilaisuutta sidosryhmille: sparraustilaisuus, jossa ideoitiin alueen kehittämistä sekä tulevaisuusverstas, jossa hahmotettiin alueen kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä. 

Työn lopputuloksena laadittiin esitys kaupallisten sekä jakamis- ja kiertotalouden palvelujen kehittämisen mahdollisuuksista ja haasteista, kehittämisperiaatteista ja mitoituksesta sekä laadittiin toimenpidesuunnitelma, jossa määriteltiin kehittämisen visio 2025 ja palvelujen kehittämisen vaihtoehtoiset toteutustavat.