Kyllikinrannan vesilaitos

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Kyllikinrannan vedenpuhdistamon mallinnus

Kyllikinrannan vesilaitoksen (2400 m3/d) vanha kalkkikivisuodatin uusittiin kokonaisuudessaan. Suodatinaltaat muutettiin ylhäältä alas suodattaviksi ja altaisiin suunniteltiin uudet suutinpohjat. Allasrakennusta laajennettiin ja viimeiseksi prosessivaiheeksi lisättiin hiekkasuodatus, jonne vesi johdetaan välipumppauksen kautta. Epäkäytännölliset ja epähygieeniset kansirakenteet purettiin ja altaiden päälle suunniteltiin asianmukainen huoltorakennus. Lisäksi suunniteltiin useita pienempiä saneerauksia vanhaan vesilaitokseen (muun muassa hiekkasuodatuksen kunnostus, talotekniikan saneeraus, raakavesikaivojen saneeraus). FCG vastasi projektin suunnitelmista kaikkien suunnittelualojen osalta.

Asiakas: Ylä-Savon Vesi Oy

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi