Maa-aineksien kierrätyspuiston suunnittelu – Esimerkkinä Saramäki, Turku

Maat
Suomi
Kategoriat
Kiertotalous
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Saramäen kierrätyspuiston ilmakuvaa

Osana Turun Saramäen maa-ainesten kierrätyspuiston kehittämistä FCG teki materiaaliterminaalin yleissuunnittelun ja toimintojen rakennussuunnittelun. Lisäksi laadittiin alueen kehittämisessä vaaditut asiakirjat, kuten maisematyölupahakemus ja maa-aineslupahakemus.