Maa-aineslupahakemus hiekan ottamistoiminnalle, 2009-2013

Maat
Suomi
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Hiekkakasoja

Rudus Oy:n Mullimetsän kiviainesalueelle laadittiin ottamissuunnitelma sekä toiminnan edellyttämät lupahakemukset (ympäristö- ja maa-aineslupahakemus sekä vesilain mukainen lupahakemus) laadittiin vuosien 2009-2013 aikana. Lupahakemusprosessin aikana laadittiin runsaasti erillisselvityksiä, kuten liito-oravaselvitys ja melumallinnus sekä selvitettiin alueen pohjavesiolosuhteita. Lisäksi toimintaan liittyi ylijäämämaiden sijoitus ja kierrätys sekä kierrätysmateriaalien (betoni, tiili, asfaltti) käsittely hyötykäyttöä varten.