Maa-aineslupahakemus hiekan ottamistoiminnalle, 2013-2014

Maat
Suomi
Hiekkakuoppa

Saint-Gobain Weber Oy Ab:n Ojakkalan tehtaan välittömässä lähiympäristössä sijaitsee tehtaan tuotannossa käytettäviä hiekkavaroja. Ottamissuunnitelma ja maa-aineslupahakemus hiekan hyödyntämiseksi laadittiin vuosien 2013-2014 aikana. Ottamistoiminnassa keskeinen huomioitava seikka oli toiminnan kohdistuminen I-luokan pohjavesialueelle.