Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Kuusankosken Akanojan puhdistamon ja Iitin kirkonkylän jätevedet johdetaan Kouvolaan, minkä takia Mäkikylän käsittelykapasiteettia oli kasvatettava. Kasvavan kuormituksen ja kiristyvien ympäristölupaehtojen lisäksi haasteena kohteessa oli samanaikaisesti valmistuvan biokaasulaitoksen rejektivesien käsittely ja niiden huomioiminen puhdistamon prosessimitoituksessa. Toimeksianto oli jatkoa FCG:n aiemmin laatimalle esisuunnitelmalle ja sisälsi puhdistamon laajennuksen ja saneerauksen yleis- ja toteutussuunnittelun sekä työnaikaisia suunnittelu- ja valvontatehtäviä. Laajennetulle 80 000 AVL laitokselle suunniteltiin kaksi uutta aktiivilietelinjaa, uusi kompressoriasema, vanhojen käsittelylinjojen saneeraus, välipumppaamo/kalkin annostelu ja esikäsittelyn saneeraus. FCG vastasi hankkeessa kaikista tarvittavista suunnittelualoista. Laitoksen kehittäminen jatkuu edelleen: vuonna 2019 laadimme selvityksen laitoksen tehostamisvaihtoehdoista ja muun muassa kahden vanhemman aktiivilietelinjan muuntamisesta tehokkaampaan käyttöön.

FCG:n suunnittelema alkuperäinen Mäkikylän jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön vuonna 1976, mistä alkaen FCG on osallistunut laitoksen kaikkiin kehittämishankkeisiin. Laitoslaajennuksen valmistuttua FCG on antanut laitoksen henkilöstölle ohjeistusta käsittelyprosessin ajamiseen ja analyysejä prosessin tilasta. Käyttötukijakso keskittyi lämpimään aikaan, jolloin laitoksella oli voimassa kokonaistypenpoistovelvoite. Lisäksi FCG on avustanut käsittelyprosessissa mahdollisesti havaittujen ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Käyttötuki perustui FCG:n omaan VeRa-käyttöpäiväkirjaan tallennettuun prosessidataan.

Asiakas: Kouvolan Vesi Oy

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi