Metsä-Sairilan kalliopuhdistamo

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Metsä-Sairilan kalliopuhdistamo

FCG on ollut vahvasti mukana laatimassa Mikkelin uuden maanalaisen jätevedenpuhdistamon yleis- ja toteutussuunnitelmia hankkeen eri vaiheissa aina vuodesta 2010 lähtien.

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo (AVL 50 000) on toteutettu kolmilinjaisena kallion sisään louhittuna laitoksena, jossa käsittely tapahtuu kalvosuodatuksen avulla ns. MBR-prosessina (Membrane Bio-Reactor). Kalvosuodatuksessa käytännössä kaikki jäteveden sisältämän kiinteä aines poistetaan, jolloin puhdistustulos erityisesti fosforin suhteen on erittäin korkea. Kalvosuodatusyksikkö on tilavaatimuksiltaan kompakti ja korvaa perinteisen käsittelyprosessin selkeytyksen, jälkisuodatuksen ja hygienisoinnin yhdistelmän. Lietteenkäsittely koostuu lietteen koneellisesta tiivistyksestä, linkokuivauksesta ja siilovarastoinnista. 

Laitoksen käyttöönotto tapahtu1 vuoden 2021 alkupuoliskolla. FCG vastasi projektissa maanalaisten tilojen suunnittelusta: layout-, rakenne-, prosessilaite- ja putkisto-, LVI-, automaatio- ja sähkötekninen suunnittelu.

Asiakas: Mikkelin Vesi -liikelaitos

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi