Okanniemen vesilaitos

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Okaniemen vedenpuhdistamo

Okanniemen vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessi uusittiin kokonaisuudessaan FCG:n laatiman fluoridinpoistoselvityksen perusteella. Uudessa laitoksessa fluoridipitoiset raakavedet suodatetaan kalvosuodatuslaitteistoilla (käänteisosmoosi) ja alkaloidaan ylhäältä alas suodattavissa kalkkikivisuodattimissa. Uutta vedenkäsittelyprosessia varten laitosalueelle rakennettiin uusi rakennus, johon rakennettiin myös uusi alavesisäiliö. 

Vanha laitosrakennus saneerattiin ja laajennettiin samassa yhteydessä. Vaakavirtaustyyppinen kalkkikivisuodatin purettiin ja sen altaat muutettiin alavesisäiliötilavuudeksi. Alavesisäiliöt yhdistettiin toisiinsa maa-asenteisella yhdysputkella ja verkostopumppaus säilytettiin alkuperäisellä paikallaan. Vanhan laitoksen laajennusosaan sijoitettiin lähtevän talousveden UV-desinfiointi ja verkostodesinfiointi klooriamiinilla. 

FCG vastasi hankkeen kaikesta suunnittelusta esisuunnitteluvaiheesta laitoksen valmistumiseen ja käyttöönottoon saakka. Uusi 3 000 m3/d kapasiteetin laitoskokonaisuus otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. 

Asiakas: Kouvolan Vesi Oy

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi