Paroisten ja Akaan jätevedenpuhdistamojen jälkikäsittely

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Paroisten ja Akaan jätevedenpuhdistamo

Paroisten ja Akaan jätevedenpuhdistamoilla oli haasteita puhdistustavoitteiden saavuttamisessa johtuen ohitusvesien suuresta osuudesta ja/tai biologisen osan ylikuormittumisesta. FCG kartoitti puhdistamoiden ongelmakohdat, selvitti prosessiyksiköiden kapasiteetit ja mitoitti vaihtoehtoisia käsittely-yksiköitä puhdistamoiden tehostamiseksi. Tarkastelu kohdistui jälkikäsittelyyn ja ohitusvesien erilliskäsittelyyn. Ainetaselaskelmien perusteella arvioitujen eri prosessivaihtoehdoilla saavutettavien puhdistustulosten sekä investointi- ja käyttökustannusten perusteella FCG antoi suositukset puhdistamokohtaisille prosessivalinnoille.

Selvityksen jälkeen Akaan puhdistamon tehostamisen suunnittelua jatkettiin prosessivaihtoehdolla, jossa käsittely-yksiköllä tilanteen mukaan joko käsitellään ohitusvesiä tai käytetään pääprosessin jälkikäsittelyyn. FCG laati erillisprosessin hankintasuunnitelmat, osallistui myös hankkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja ohitusvesi-/jälkikäsittely-yksikön urakoinnin aikaisiin suunnittelu- ja valvontatehtäviin. Valmis laitos otettiin käyttöön vuoden 2019 lopussa. 

Katso esittelyvideo Akaan jätevedenpuhdistamon uudesta prosessiyksiköstä.

Asiakas: Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi