Pullassuon vesilaitos

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Pullassuon vedenpuhdistamo

Pullasuon vanha hidassuodatuslaitos korvattiin kokonaan uudella vedenkäsittelyprosessilla (1 500 m3/d). Uuteen laitosrakennukseen sijoitettiin kalkkikivisuodatus, hiekkasuodatus, alavesisäiliö, jakelupumppaus ja jakeluun lähtevän talousveden UV-desinfiointi sekä varaus verkostodesinfiointiin natriumhypokloriitilla. Kaksivaiheisessa suodatuksessa raakaveden rauta ja mangaani poistuvat biologisesti ilman kemikaaleja. FCG vastasi projektin suunnitelmista kaikkien suunnittelualojen osalta. Uusi laitos otettiin käyttöön marraskuussa 2017. 

Asiakas: Liikelaitos Salon Vesi

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi