Pursialan entisen saha-alueen kunnostussuunnitelma

Maat
Suomi
Aloituspäivä

Entisen saha-alueen maaperä ja pohjavesi oli pilaantunut kloorifenoleilla. Tilanteeseen liittyi huomattava vedenottamon raakavedelle aiheutuva riski. Saharakennuksen alla sijaitsevan pilaantuman kunnostusmenetelmäksi valittiin BAT-tarkastelun jälkeen lähdealueen in situ -kunnostus.

Kohteeseen tehtiin maaperän ja pohjaveden lisätutkimuksia, kulkeutumismallinnuksia, kustannus-hyötytarkastelu, in situ -kunnostussuunnitelma ja ympäristölupahakemus vuosina 2011-2014.