Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen

Aloituspäivä
3-D kuva Saimaan kanavasta

Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen 11,5 metrillä on haastava ja erikoisosaamista vaativa hanke paitsi Suomen mittakaavassa myös maailmanlaajuisesti. Projektin tavoitteena on turvata Saimaata ja Suomenlahtea yhdistävän vesireitin toiminta- ja kehittämisedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Väylävirasto on tilannut rakennussuunnitelman syksyllä 2018.

Kehityshanke mahdollistaa pidempirunkoisten, yleisemmin käytössä olevien laivatyyppien liikennöinnin kanavassa lähes ympärivuotisesti. Kaluston kokoa kasvattamalla saadaan lisättyä kanavan läpi kulkevan rahdin määrää, mikä vaikuttaa positiivisesti mm. metsä- ja paperiteollisuuden kilpailukykyyn. 

Osana suunnittelutyötä FCG:n vastuulla oli visualisoida jokaisesta kahdeksasta sulusta oma kolmiulotteinen prototyyppinsä. Tietomallit ovat niin tarkkoja, että urakoitsija voi vapaasti määritellä, mitä leikkauspintoja tai kuvantoja hän haluaa tarkastella. Mallintamista hyödyntämällä pystytään analysoimaan, havainnoimaan tai laskemaan valmiiksi erilaisia detaljeja, kuten päivän betonivalutarpeet tai raudoituksen taivutuskoodit.  

Rakennussuunnitelma sisältää yli 200 gigatavua dataa. Suurhankkeessa on ollut mukana FCG:n erityisalojen asiantuntijoita satama- ja väylärakentamisen suunnittelupalveluista sekä alikonsultteja mm. geo- ja kallioteknisten rakenteiden, sulkurakenteiden erikoistarkastusten sekä sukellustutkimusten osalta.  

Lue hankkeesta lisää: www.fcg.fi/asiakastarinat/saimaan-kanavan-sulkujen-pidentaminen