Selvitys Etelä-Karjalan alueen asumisen sako- ja umpikaivolietteistä

Maat
Suomi
Kategoriat
Kiertotalous
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Kartta Etelä-Karjalan viemäriverkostosta

Hankkeen taustana oli jätehuoltoviranomaisen tarve selvittää maakunnan kuntien asumisesta syntyvän jätevesilietteen määrä, käsittelymahdollisuudet ja palvelun saatavuus viemäröityjen alueiden ulkopuolisilla alueilla.

Työssä selvitettiin viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevat asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt sekä muut kohteet kunnittain, arvioitiin haja-asutusalueelta syntyvän jätevesilietteen kuutiomäärät vuositasolla sekä verrattiin jätemääräarviota alueen jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelyn kapasiteettiin. Lisäksi arvioitiin vastaanottopaikkojen tulevaisuudennäkymiä sekä lietteen kuljetuspalveluiden saatavuutta Etelä-Karjalan alueella.