Simon tuulivoimapuistojen YVA-menettely

Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Simon tuulivoimala

Hanke koostui Simon Seipimäen ja Tikkalan alueiden tuulivoimapuistojen YVA-menettelystä enintään 39 tuulivoimalan rakentamiseksi. YVA-menettely päättyi vuonna 2015. Tuulivoimayleiskaava laadittiin 27 tuulivoimalle ja se hyväksyttiin Simon kunnanvaltuustossa helmikuussa 2017.

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuistojen YVA-menettelyyn ja tuulivoimayleiskaavaan kuuluivat näkemäalueanalyysi, valokuvasovitteet, melumallinnus, varjostusmallinnus, luontoselvitys (kasvillisuus, pesimälinnusto, muuttolinnusto, lepakkoselvitys, liito-oravaselvitys), Natura-arviointi, porotalousselvitys sekä  logistiikkaselvitys (erikoiskuljetukset).