Taskilan jätevedenpuhdistamo

Maat
Suomi
Kategoriat
Vesihuolto
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Taskilan jätevedenpuhdistamo

Taskilan puhdistamo on hyvä esimerkki laitoksesta, jota on laajennettu useassa eri vaiheessa jätevesikuormituksen ja/tai käsittelyvaatimuksien noustessa. Nykyisin laitos on kooltaan jo 160 000 AVL ja sinne tuodaan Oulun lisäksi myös useiden lähikuntien jätevedet siirtolinjoja pitkin. Suunnittelu-uramme Taskilassa alkoi jo vuonna 2002, kun laadimme typenpoistoselvityksen laitoksen kapasiteettiongelman ratkaisemiseksi. Selvityksessä tarkasteltiin eri tehostusvaihtoehtoja ja todettiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ratkaisuksi rakentaa uusi aktiivilietelaitos ennen jo aikaisemmin toteutettua biologista suodatinlaitosta.

Kun kaksilinjainen aktiivilietelaitos oli otettu käyttöön, muutettiin biologisen suodattimen toiminta jälkisuodattimeksi. Muutama vuosi tämän jälkeen alkoivat parempaan kokonaistypenpoistoon tähtäävät laajennus- ja muutostoimet, mm. rakennettiin kolmas aktiivilietelinja sekä toteutettiin jälki(denitrifikaatio)suodattimiin ulkoisen hiilen syöttö. Uusimpana vaiheena on kasvaneen kapasiteetin vaatiman laajennusosan toteutus kalvosuodatukseen perustuvana niin sanottuna MBR (Membrane BioReactor) -prosessina. Taskilan oli Suomen ensimmäinen tämän mittakaavan MBR-prosessiyksikkö, josta lähtevässä vedessä on saavutettu < 0,1 mg/l kokonaisfosforitaso. FCG laati MBR-hankinnan asiakirjat ja on näissä projekteissa vastannut suunnittelusta kaikkien tarvittavien suunnittelualojen osalta.

Tutustu uuteen MBR-yksikköön videolla.

Asiakas: Oulun Vesi

Yhteyshenkilö
Kalle Kiisto
Puh. +358 50 366 3548
kalle.kiisto@fcg.fi