Tiilikaasukellon ympäristösuunnittelu

Maat
Suomi

Helsingin kaupungille tehtyyn hankkeeseen sisältyivät Suvilahden kaasulaitosalueen kaasukellorakennuksen maaperän tutkimukset, koekunnostus, kunnostussuunnitelman ja kunnostusurakan tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta sekä kunnostuksen valvonta.

Suvilahden entisen kaasulaitosalueen kaasukellorakennuksen kunnostustoimet vuosina 2012-2016 sisälsivät maaperätutkimuksia, pohjavesinäytteenottoa, kellon alapuolisen maaperän koekunnostuksen huokosilmaimutekniikalla, kunnostussuunnitelman ja kunnostusurakan tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan sekä kunnostuksen valvontaa. Lisänä oli rakennus nro 5:n alapuolisen pilaantuneen maaperän kunnostuksen valvonta