Tuhkan hyödyntämiseen kunnostuskohteessa liittyvät selvitykset ja asiakirjat sekä toteutuksen valvonta

Maat
Suomi
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
Tuhkan käyttöä Riihimäellä.

Projektin ideana oli käyttää jätevedenpuhdistamon laajennuksen perustustöissä vanhasta kompostointikentästä pois kaivettavaa tuhkamateriaalia käytöstä poistuvan ilmastusaltaan täyttöön. 

FCG:n tehtävinä projektissa olivat tuhkan ympäristökelpoisuustutkimukset, hyödyntämisen sekä pohja- ja pintaeristeiden suunnittelu, ympäristölupahakemuksen laadinta, täyttötyön tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta, rakennustyön laadunvalvonta ja raportointi sekä kunnostustyön jälkeisen hyödyntämistoiminnan ympäristövaikutusten tarkkailu.

Projektin ansiosta noin 8000 m3:n tuhkamäärää ei tarvinnut toimittaa jätteenä kaatopaikalle, vaan se voitiin ilman ympäristövaikutuksia hyödyntää laitosalueella.