Väestön hyvinvoinnin tilan selvittäminen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi

Aloituspäivä
Lopetuspäivä

FCG on tehnyt analyysejä Lahden kaupungin ja sen suuralueiden väestön hyvinvoinnista, terveydentilasta ja sen kehittymisestä. Alueen väestölle on laskettu ns. PYLL-arvo eli menetetyt elinvuodet -indeksit (PYLL = Potential Years of Life Lost). Työn tavoitteena on ollut osoittaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tila ja sen kehitys. 

Viimeisin selvitys tehtiin vuoden 2019 vuoden lopulla ja se koski aineistoa vuosilta 2013–2017. Seurantatietoa oli koko kaupungin aineistosta v. 2006 alkaen ja kaupunginosakohtaisestikin 2009 alkaen. PYLL-mittari toi esiin suurimmat ongelmat ja sairausryhmät, jotka vaikuttavat hyvinvointiin negatiivisesti.

Tulosten avulla pystytään käynnistämään ehkäiseviä interventioita eri syistä johtuvien ennenaikaisten kuolemien vähentämiseksi ja kohdistamaan toimenpiteet painoarvoltaan merkittävimpiin ongelmiin yli sektorirajojen.

Lahden väestön terveyden- ja hyvinvoinnin tila on vuosien saatossa kohentunut erityisesti miesten osalta, mutta työtä riittää edelleen. Kaupunginosakohtainen tilanne vaihtelee paljon. Toimenpiteitä suunnitellaan sen takia eri alueiden tilanne huomioiden.

Voit kysyä tästä referenssistä meiltä lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.