Veturitien suunnittelu

Maat
Suomi
Aloituspäivä
Lopetuspäivä
veturitie1200x630.jpg

Suunnittelun lähtökohtana oli Keski-Pasilan ratapiha-alueen kaavoittaminen uuteen käyttöön. Kaavamuutos siirsi Veturitien entiseltä paikaltaan itään pääradan viereen.

Veturitien muutokset alkoivat etelässä Pasilankadun liittymästä ja Toralinnan pohjoispuolelta linjaus kääntyi kohti Pasilan asemaa. Pohjoisessa Veturitie liittyy nykyiseen Veturitiehen Hartwall Areenan kohdalla. Pasilan aseman lounaispuolelle on toteutettu kaksitasoinen kiertoliittymä, joka yhdistää Teollisuuskadun Veturitiehen. Veturitien alle, Teollisuuskadun ja Pasilankadun liittymien väliin on toteutettu tunneli läpiajavaa liikennettä varten.

Suunnittelutehtävään sisältyi; Veturitien ja Tornikujan katu- ja rakennussuunnitelmat sekä vesihuolto ja taitorakenteet; tunneli, tukimuurit, portaat, paalulaatat, Haarakallion silta. Katuympäristön osalta mm. kiveykset, istutukset, kaiteet, tukimuurien ja melusuojauksen sekä ponttiseinien maisemoinnin arkkitehtoninen ilme, kiertoliittymien taide-elementtien suunnittelu.

Yleissuunnitelmaa kehittämällä FCG:n asiantuntijat laativat erittäin haastavaan kohteeseen toteuttamiskelpoiset rakennussuunnitelmat.

Asiakas: Helsingin kaupunki