Ympäristölupahakemus ylijäämämaiden läjittämiselle, 2007-2008 sekä 2012

Maat
Suomi
Rekka ajossa

Palovuoren Kivi Oy:n ylijäämämaiden maankaatopaikalle laadittiin ympäristölupahakemus vuosien 2007-2008 sekä laajennushakemus vuoden 2012 aikana. Louhinta- ja murskaustoiminnan läheisyyteen suunniteltiin ylijäämämaiden läjitysalue sekä runsaan tarjonnan vuoksi myöhemmin läjitysalueen laajennus. Suunnitelmiin sisältyi läjitystilavuuden kasvattaminen louhimalla. Läjittämisen lisäksi alueella on mahdollista välivarastoida hyötykäyttöön kelpaavia maa-aineksia. Palovuoren Kivi Oy:n ylijäämämaiden läjitysalue on alueellisesti merkittävä maankaatopaikka.