Ympäristövaikutusten arviointi graniittilouhimolle, 2010-2012

Maat
Suomi

Palin Granit Oy:n Mäntsälän louhimolle laadittiin ympäristövaikutusten arviointi vuosien 2010-2012 aikana. Vaikutusten arviointiprosessiin sisältyivät erillisselvityksinä mm. melumallinnus, luontoselvitys sekä muinaismuistojen kartoitus. Vaikutustenarvioinnin lopputuloksena rajattiin arvokas luontokohde ottamistoiminnan ulkopuolelle sekä esitettiin suosituksia suojapuuston jättämiseksi maisemallisten vaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi alueen ottamistoiminta voitiin vaikutustenarvioinnin jälkeen suunnitella yhtenä kokonaisuutena, mikä selkeyttää lupaprosesseja ja valvontaa sekä auttaa sidosryhmiä kokonaiskuvan muodostamisessa.