Ilmi™ ilmastovaikutusten arviointi

Tulevaisuuden sote-palvelut ovat hiilineutraaleja

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämän tavoitteen saavuttamisessa myös sote-sektorilla on merkittävä rooli, sillä se tuottaa 6,5 % kulutusperustaisista päästöistä. Tällä sektorilla tehtävillä ratkaisuilla ja päivittäisillä valinnoilla on vaikutusta, sillä peräti 420 000 työntekijää Suomessa toimii sote-palveluissa. 

Esimerkiksi henkilöstö-, asiakas- tai potilasliikenteellä, hankinnoilla, jätevirroilla ja toiminnassa tarvittavilla ravitsemuskeskuksilla on moninaisia ympäristövaikutuksia, jotka tulee huomioida toiminnan kehittämisessä. 

Sote-palveluiden hiilijalanjäljen tuntemisessa ja johtamisessa keskiössä on kestävä ja ympäristökuormaa vähentävä palvelutuotanto.   

Hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten kartoitus on nouseva näkökulma sote-toimintaan. FCG tarjoaa asiakkaidensa käyttöön Ilmi™– ilmastovaikutusten arviointimenetelmän, jonka myötä hyvinvointialueiden ja yksityissektorin sote-toimijoiden on mahdollista tunnistaa oma ilmastovaikutuksensa. 

Ilmi™- ilmastovaikutusten arviointi tuo esiin palveluntuotannon vaikutukset ilmastoon 

Sote-konsulttimme ja ilmastoasiantuntijamme yhdessä auttavat sote-toimijoita

  1. Saamaan tilannekuvan palvelutuotannon vaikutuksista ilmastoon faktojen kera
  2. Ymmärtämään toimintaympäristöä paremmin ilmastokriisin aikana
  3. Parantamaan toimijoiden omia edellytyksiä toimia ilmastovastuullisesti.

Miksi ilmastovaikutusten lähtötilanne täytyy tuntea?

Sote-palveluilla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön ja toisaalta ilmastonmuutoksen takia myös sote-sektorin on sopeuduttava muuttuviin olosuhteisiin. Jotta muutokseen sopeutuminen on mahdollista, etenkin hyvinvointialueiden merkittävimpänä sote-palveluiden tuottajana on tiedettävä oman toimintansa ilmastovaikutukset ja lisääntyvät ilmastoriskit. Myös ilmastolainsäädäntö vaikuttaa hyvinvointialueiden toimintaan. 

Lähtötilanteessa on olennaista selvittää merkittävimmät päästölähteet (mm. hankinnat, lääkkeet, toimitilat, liikkuminen, ruokapalvelut ja jätteet) ja niiden määrät. Päästölaskennan avulla lähtötilanteesta saadaan kokonaiskuva. Sen jälkeen voidaan tunnistaa, mihin päästölähteisiin on mahdollista vaikuttaa. 

Terveydenhuollon ammattilainen pitelee tablettia.

FCG määritti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hiilijalanjäljen Päijät-Hämeen sote-palvelutuotannossa. PHHYKY on sote-alan selkeä edelläkävijä vastuullisuudessa ja ympäristötyössä.

Kattava osaamispohja varmistaa hyvän kumppanuuden

Autamme sote-palveluiden organisaatioita tunnistamaan hiilijalanjälkeensä vaikuttavat tekijät ilmastovaikutusten arvioinnilla sekä luomaan kestäviä ratkaisuja, joiden kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin on mahdollista päästä.  

Laaja-alainen osaamisemme antaa meille tähän työhön hyvät eväät. Tunnemme sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja prosessit ja olemme toimineet alan asiantuntijatahona vuosikymmenten ajan. Olemme myös hiilineutraalin kiertotalouden, ympäristö- ja ilmastovaikutusten sekä hiilijalanjäljen laskennan asiantuntija.   

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla teille avuksi. 

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti
Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä.

Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä.