Kompassi

Kompassi – menetelmä ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön

Kompassi on helppokäyttöinen, visuaalinen menetelmä kunnille ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön. Kompassilla vahvistetaan vuorovaikutusta nuoren kanssa. Kompassi aktivoi ja tuo kunnan ennaltaehkäisevät palvelut tutuksi nuorille. Lisäksi Kompassi luo työntekijöille yhteisen alustan tiedonkulun varmistamiseksi ja sujuvoittamiseksi. 

Kompassi-menetelmän visualisointi

Valmis konsepti tilannekuvan muodostamiseen

Kompassi tarjoaa valmiin, muokattavan ja muuntautuvan kysymyspatteriston asiantuntijoille nuorten kanssa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön. Vastausten pohjalta Kompassi piirtää visuaalisen kuvion asiakkaan tilanteesta keskusteluavuksi asiantuntijalle. 

Mikäli nuori asioi useiden kunnan työntekijöiden kanssa, ovat kaikki vastuuasiantuntijat tietoisia tilanteen kehittymisestä tehtyjen Kompassi-arvioiden avulla.  

Kompassi ohjaa nuoren oikeaan suuntaan

Kompassi perustuu nuoren omiin vastauksiin lyhyen verkkokyselyn muodossa. Kyselyn vastaukset tulevat työntekijälle näkyviin, mikä pohjustaa henkilön ja asiakkaan tapaamista.

Kysely auttaa työntekijää ohjaamaan asiakkaan hänen tilanteeseensa tarpeellisimpien kunnan palveluiden piiriin. Tämä mahdollistaa lisäksi sen, että näihin tilanteisiin voidaan vastata ajoissa. 

Kompassi saumattoman tiedonkulun taustalla

Työntekijöiden välistä tiedonkulkua hankaloittavat tyypillisesti potilastietojärjestelmät, jotka eivät kommunikoi keskenään. Kompassi tukee työntekijöiden ja eri työyksiköiden moniammatillista yhteistyötä. Se on kokonaisvaltainen sovellus nuorten kanssa tehtävään työhön ja mahdollistaa yhtenäisen, saumattoman tiedonkulun ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön liittyen. 

Kompassi vahvistaa kunnan toimintaa vaikuttavana ja asiakaslähtöisenä ennaltaehkäisevien nuorisotyön palvelujen järjestäjänä. Kompassi tuottaa jäsentynyttä tietoa asiakkaan palvelutarpeista ja tarjolla olevista kunnan palveluista, ja auttaa yhdistämään nämä toisiinsa. Menetelmä ja ohjelmisto tukevat työntekijän työn jäsentämistä, asiakkaan ja työntekijän yhteistä keskustelua ja verkostoyhteistyötä. Tällä tavoin Kompassi tekee palveluverkoston myös näkyvämmäksi. Kompassin eri ulottuvuudet auttavat hahmottamaan mahdollista verkostoyhteistyön tarvetta.

Kompassi-menetelmän prosessikuva

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää Kompassista ennaltaehkäisevän nuorisotyön menetelmänä.  

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

 

Kirjaudu Kompassi-sovellukseen tästä