Palvelumuotoilu sote-palveluiden kehittämisen apuna

Mittarit ja menetelmät asiakkaiden toimintakyvyn, hoitoisuuden ja palvelutarpeen arviointiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivittäisen toiminnan tueksi on saatavilla mittareita ja menetelmiä, joilla arvioidaan asiakkaiden tai potilaiden toimintakykyä ja hoitoisuutta monella eri tavalla. Mittarit ja menetelmät on kehitetty käytettäväksi asiakastyössä palvelujen tarpeen arviointiin sekä toiminnan johtamisen tueksi.

Mittareiden ja menetelmien käytössä kertynyttä tietoa voidaan asiakastyön lisäksi hyödyntää päätöksenteon tukena henkilöstöresurssien suunnittelussa, työnjaossa ja työn vaikuttavuuden seuraamiseen. Mittarit ja menetelmät tuottavat arvokasta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan eri tasoilla:

  • yksittäisen asiakkaan palvelun ja hoidon suunnittelu ja seuranta
  • organisaation henkilökunnan resurssien ohjaus ja osaamisen kehittäminen
  • organisaation toiminnan suunnittelu ja johtaminen

Tutustu tuotteisiimme:

Meiltä saat tukea oman organisaatiosi kokonaistilanteen hahmottamiseen. Autamme löytämään tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivat mittarit ja menetelmät, tuemme käyttöönotossa sekä huolehdimme, että saatte mittareiden ja menetelmien käytöstä täyden hyödyn.