pysyvahenkilosto1920x552

Pysyvä ja hyvinvoiva sote-henkilöstö

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöstä on pulaa. Työkuorma on kova ja henkilöstöä on valjastettu oman työn ohella pandemian hoitoon ja tulevan uudistuksen edellyttämään massiiviseen muutostyöhön. 

Jotta henkilöstö voi jatkossa hyvin, on kiinnitettävä huomiota sote-ammattilaisten työssä jaksamiseen, pysymiseen ja kehittymiseen. Keinoina ovat muun muassa työn sisällöllinen kehittäminen ja moniammatillisen yhteistyön lisääminen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken sekä panostaminen työkykyjohtamiseen. Tämä, sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuuden lisääminen, onkin sanoitettu yhdeksi sote-uudistuksen kantavaksi teemaksi. 

Sosiaali- ja terveysalan ja etenkin hoitotyön houkuttelevuutta lisätään parantamalla työssä kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia. Itseohjautuvissa tiimeissä työskentely lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. Lisäksi uusien työkalujen ja järjestelmien käyttöönotto vähentää rutiininomaista työtä ja siten parantaa työn mielekkyyttä. 

Hyvä johtaminen tuottaa tulosta ja parantaa hyvinvointia.

Työn houkuttelevuutta on mahdollista lisätä myös parantamalla johtamista. Työhyvinvointia tuottava johtaminen on sekä asioiden että ihmisten johtamista. Hyvinvoivalla työpaikalla jää enemmän tunteja työn tehokkaaseen tekemiseen ja vähemmän aikaa sähläämiseen ja virheiden korjaamiseen. Organisaation suorituskyky ja tuottavuus riippuvat paitsi prosessien sujuvuudesta, myös siitä, miten koko henkilöstö osallistetaan ja innostetaan työn kehittämiseen. Työhyvinvointiin sijoitettu euro voi tutkitusti tuottaa kuusi euroa. Tähän tulokseen tarvitaan pitkäjänteistä, systemaattista, työn tekemisen monia osa-alueita käsittävää kehittämistä.

Tarjoamme apua ja keinoja siihen, että sote-osaajat pysyvät hyvinvoivina töissä isoista muutoksista huolimatta. Henkilöstön riittävyyteen, sitoutuneisuuteen tai poissaolojen määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi: 

  • kohentamalla työkykyä,
  • parantamalla työhyvinvointia,
  • kehittämällä työnteon johtamista, 
  • kehittämällä työtapoja,
  • vahvistamalla psykologista turvallisuutta sekä  
  • panostamalla työturvallisuuteen. 

Tunnemme sote-palvelujen ja sote-ammattilaisten arjen. Olemme kehittäneet menetelmiä sote-ammattilaisten työntekijäkokemuksen arviointiin sekä työkyvyn johtamiseen. 

Palveluitamme ovat muun muassa: 

Pysyvä ja hyvinvoiva sote-henkilöstö - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.